Książki

 

Autorskie monografie książkowe

 

 1. Kartezjusz a współczesność, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1980, ss. 140

 2. Nowożytna kultura umysłowa Francji, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1983, ss. 152

 3. O Bogu, Rozumie, Naturze i Wielkim Eklektyzmie. Szkice z filozofii francuskiej, Wydawnictwo „Glob”, Szczecin 1986, ss. 245

 4.  Intelektualizm i naturalizm w nowożytnej filozofii francuskiej. Wybrane postacie, Wydawnictwo naukowe UAM, Poznań 1987, ss. 164

 5. Konwencjonalizm w nowożytnej filozofii francuskiej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1989, ss. 147, ISBN

 6. Swoistości poznania historycznego (współautorzy J. Topolski, W. Wrzosek, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1990, ss. 218

 7. Główne nurty w nowożytnej filozofii francuskiej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1991, ss. 178

 8. Antynomie Pascala, Kantor Wydawniczy SAAW, Poznań 1993, ss. 122

 9. Excellentia Universitatis. Szkice o Uniwersytecie, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 1995, ss. 127

 10. Z perspektywy końca pewnej epoki. Szkice bez mała filozoficzne, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 1997, ss. 212

 11. Hochschulen: Traditions- oder Zeitgemass. Dilemmata des polnischen Hochschulwesens in den neunziger Jahren, Wydawnictwo „TERRA”, Poznań 1999, ss. 172

 12. Mitteleuropaische Universitaten um die Jartausendwende /współautorstwo: Peter Gerlich, Krzysztof Glass/, Osterreichische Gesellschaft fur Mitteleuropaische Studien – Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Wien – Poznań 1999, ss. 235

 13. Sekty religijne w nowożytnej Europie, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2000, ss. 180 

 14. Uczelnie, uczenie, uczeni, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań 2003, ss. 150

 15. Filozofia włoska w epoce Odrodzenia, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2004, ss. 120

 16. Filozofia francuska w epoce Oświecenia, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2005, ss. 167

 17. Liberalizm europejski, Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań 2005, ss. 191

 18. Filozofia Oświecenia, Wydawnictwo Naukowe,  PWN Warszawa 2006, ss. 281

 19. O racjonalności życia społecznego. Wykłady, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2007, ss. 228

 20. O racjonalności w filozofii starożytnej i odrodzeniowej. Wykłady, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2008, ss. 128

 21. O racjonalności w filozofii nowożytnej. Wykłady, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2008, ss. 170

 22. O racjonalności w religii i w religijności. Wykłady, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2009, ss. 189

 23. O racjonalności w religii i w religijności (raz jeszcze). Wykłady, Wydawictwo Naukowe UAM, Poznań 2010, ss. 212
 24. Społeczne następstwa racjonalizacji religii, Wydawnictwo Naukowe WNS UAM, Poznań 2011, ss. 166
 25. Filozofia włoska w epoce Odrodzenia i Oświecenia, Wydawnictwo Naukowe WNS, Poznań 2012, ss.176
 26. Standards of philosophical rationality. Traditions and modern times, LIT Verlag, Berlin, ss. 144
 27. Standards of religious rationality. Tradition and modern times, LIT Verlag, Berlin, ss. 157
 28. Rationality standards of social life. Traditions and the present, LIT Verlag, Berlin, ss. 185
 29. Essays on European liberalism. History and ideology, LIT Verlag, Berlin, ss. 169
 30. Kartezjański racjonalizm. Zrozumieć Kartezjusza, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2014, ss. 154
 31. Cartesian Rationalism. Understanding Descartes, Peter Lang Edition, Frankfurt am Main 2015, ss. 152
 32. Comprendre les Lumières, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2016, ss. 172
 33. Higher Education Institutions in the Process of Transfomation and Modernization. Global and Local Issus, LIT Verlag, Berlin 2018, ss. 208
 34. Republika uczonych. Bez namaszczenia, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM, Poznań 2018, ss. 7-162
 35. Getting to Grips with the Sacred and the Profane, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM, Poznań 2019, ss. 193
 36. La république des savants. Sans révérence, Peter Lang, Berlin 2020, ss. 159
 37. Faces of the Enlightenment. Philosophical sketches, Peter Lang, Berlin 2020, ss. 197
 38. Academic Culture. Traditions and the Present Days, Peter Lang, Berlin 2021, ss. 186
 39. Od pseudonaukowości do naukowości, Wydawnictwo Nauk Społecznych i Humanistycznych UAM, ss. 181.

 

 1. Zarys encyklopedyczny religii, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1992, ss. 411

 2. Religie – Wspólnoty Etniczne, tom V Suplementu do Wielkiej Encyklopedii Powszechnej Gutenberga, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań 1997, ss. 318

 3. Mity. Historia i struktura mistyfikacji, Wydawnictwo Fundacji Humaniora Poznań 1997, ss. 190

 4. Liberalne wyzwania, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 1998, ss. 172

 5. Hochschulwesen angesichts zeitgenossichscher Herausforderungen /współredaktor: Krzysztof Glass/, Osterreichische Gesellschaft fur Mitteleuropaische Studien – Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Wien – Poznań 1999, ss. 258

 6. Europaisierung der Bildungssysteme, Osterreichische Gesellschaft fur Mitteleuropaische Studien – Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Wien – Poznań 2000, ss. 192

 7. Von der Emanzipation zur Integration, Osterreichische Gesellschaft fur Mitteleuropaische Studien – Wydawnictwo Fundacji Humaniora,  Wien – Poznań 2000, ss. 272 

 8. Przezwyciężanie barier w integrującej się Europie, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2000, ss. 286

 9. Adaptacja przez transformacje, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2001,  ss. 372

 10. Pamięć i zapomnienie w Europie przełomu wieków, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2001, ss. 323

 11. Transformations, Adaptations and Integrations in Europa. Global and local Problemes, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2001, ss. 194

 12. Ilustrowana encyklopedia religii świata. Kościoły, wyznania, kulty, sekty, nowe ruchy religijne, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań 2002, ss. 730

 13. Stary kontynent w nowym tysiącleciu, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2002, ss. 286

 14. Religia i religijność Europy, Człowiek i Społeczeństwo nr XX, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, ss. 186

 15. Współczesna Europa w poszukiwaniu swojej tożsamości, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2003, ss. 230

 16. Oblicza europejskiego pluralizmu, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2003, ss. 367

 17. Europa, Europa..., Przewodnik encyklopedyczny po współczesnej Europie, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań 2004, t. 1, ss.  568

 18. Europa, Europa..., Przewodnik encyklopedyczny po współczesnej Europie, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań, t. 2004, ss.  568

 19. Europa w nowych granicach czy Europa bez granic?, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2004, ss. 300

 20. To be and to live in Europe, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2004, ss. 146

 21. Współczesna Europa w procesie integracji, Człowiek i Społeczeństwo nr XXIII, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2004 ss. 146

 22. Wielkopolska a Unia Europejska, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu, Poznań 2005, ss. 145

 23. Europa, Europa... Przewodnik encyklopedyczny po współczesnej Europie, Wydawnictwo Kurpisz S.A., Poznań 2005, ss. 568

 24. Europa wspólnych wartości, t. 2, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2005, ss. 263

 25. Europa wspólnych wartości, wspólnie z M. Iwaszkiewiczem, t. 3,  Wydawnictwo Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych, Poznań, ss. 154

 26. Wyzwania dla Polski XXI wieku, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, ss. 205

 27. Dokąd zmierza Europa? (współred. M. Iwaszkiewicz), Wydawnictwo Wyższej szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu, Poznań, ss. 166

 28. Bariery rozwoju polskich uczelni, (współred. M. Iwaszkiewicz), Człowiek i Społeczeństwo nr XXVIII, ss. 159

 29. Filozoficzny i antropologiczny wymiar badań religioznawczych, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2008, ss. 201

 30. O wielowymiarowości badań religioznawczych, Człowiek i Społeczeństwo nr XXIX, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2009, ss. 251

 31. Uniwersytety. Tradycje – Dzień Dzisiejszy – Przyszłość, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2009, ss. 204

 32. Społeczno-kulturowe konteksty racjonalności, współredakcja: Sławomir Sztajer, Wydawnictwo Naukowe WNS, Poznań 2012, ss. 186