Publikacje

Rozum Arystotelesa a gnostyczne po-"wołanie". Dwa różne początki poznawania istoty Absolutu.
Artykuł został opublikowany w: "Poznańskie Studia Polonistyczne" 2001, Seria Literacka VIII (XXVIII), s. 71-86.
Pomiędzy bytem a niebytem, czyli o istocie zła i jego wzajemnych relacjach z dobrem w nauczaniu Orygenesa.
Artykuł został opublikowany w : "Zeszyty Filozoficzne" Poznań 2001, nr 9, s. 77-94.